Język polski coraz popularniejszy.


Z roku na rok język polski jest coraz bardziej popularny na świecie. Coraz więcej firm zagranicznych decyduje się na Polskę. Komunikacja w firmach zagranicznych odbywa się w głównie w języku angielskim, ale coraz więcej osób mieszkających i pracujących w Polsce dla polepszenia swoich kwalifikacji zawodowych uczy się języka polskiego. Często w ofertach pracy można znaleźć zapotrzebowanie na osoby znające język angielski, jak i polski w stopniu komunikatywnym.

Oczywiście przyczyny nauki języka polskiego są różne: zainteresowanie kulturą, historią Polski, sam pobyt w Polsce, więzy rodzinne, turystyka, ale w większości główną przyczyną jest praca. Polacy również są coraz lepiej wykształceni, są super fachowcami, wielu prowadzi dobrze prosperujące firmy w Polsce i na świecie, na polskich uczelniach jest coraz więcej obcokrajowców. Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2012 r. zatrudnienie w Polsce znalazło ponad 40 tys. obcokrajowców – to dwukrotnie więcej niż w 2008 r. Do Polski przyjeżdżają nie tylko sąsiedzi zza wschodniej granicy, ale także obywatele krajów UE.

Choć nauka polskiego do łatwych nie należy chętnych na naukę nie brakuje.

Zwiększone zapotrzebowanie na pracowników z zagranicy to sygnał dla Polski, iż nasza gospodarka rozwija się i jest w coraz lepszej kondycji. Szkoły językowe natomiast w swoich ofertach mają już nie tylko nauczanie języka angielskiego czy niemieckiego, wzbogacają swój profil o naukę języka polskiego. Być może kiedyś język polski stanie się językiem wiodącym na świecie, być może oprócz języka angielskiego częściej będzie można usłyszeć język polski nie tylko w Polsce.