Specjalistyczne kursy językowe Specjalistyczne kursy językowe

Regulamin

 • Jeżeli zadecydujesz rozpocząć kurs języka angielskiego w naszej szkole, upewnij się, że masz zainstalowany komunikator skype, słuchawki, mikrofon oraz, że jesteś podłączony do Internetu.
 • Napisz do nas informację w której określisz:
  • kurs jaki wybierasz oraz czego oczekujesz
  • ilość godzin i dni, które chcesz przeznaczyć na naukę
  • swój poziom zaawansowania oraz grupę wiekową
  • mile widziany telefon kontaktowy (ułatwi nam to ewentualne przeniesienie zajęć w przypadku zdarzeń losowych)
 • Po otrzymaniu od Ciebie wiadomości potwierdzimy czy wybrany przez Ciebie termin jest wolny.
 • Po ustaleniu terminu nauki, kolejnym krokiem jest wpłata na konto: 96 1140 2004 0000 3102 6329 1700. należytej sumy za lekcję. Wpłata powinna zostać dokonana co najmniej na dwa dni przed ustalonym terminem lekcji. UWAGA! Jeżeli kursant nie dokona wpłaty na dwa dni przed ustaloną lekcją lub nie wyśle potwierdzenia dokonania wpłaty (opłaty dokonywane na poczcie zazwyczaj mają dłuższy czas na zaksięgowanie niż opłaty dokonywane bezpośrednio z konta internetowego, dlatego lepiej wysłać e- mail ze skanem dokonania przelewu) termin przepada i lekcja nie odbędzie się.
 • Jeżeli z powodów niezależnych od lektora bądź ucznia (przerwa w dostawie Internetu/ prądu, choroba) lekcja nie może odbyć się w wcześniej wyznaczonym terminie, zostanie ona przeniesiona za zgodą obu stron na inny termin.
 • Spóźnienie Klienta / Nieusprawiedliwiona nieobecność – czas spóźnienia odliczany jest od czasu trwania zajęć. Jeżeli lektor dzwoniąc do Klienta na podaną nazwę użytkownika Skype lub pod wskazany numer telefonu, nie zastanie go w ciągu piętnastu minut po umówionej godzinie, sesję uznaje się za przeprowadzoną.
 • Lekcje można odwołać najpóźniej na 24 godziny przed ustalonym terminem. Jeśli Uczeń odwoła sesję językową na mniej niż 24 godziny, lekcje traktuje się jako zrealizowaną.
 • W uzasadnionych przypadkach uczeń ma prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.
 • Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Biura telefonicznie (nr 32 723 17 80) lub na adres email (kontakt@eprofess.pl).
 • Każdy uczeń szkoły EPROFESS ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie nauki w EPROFESS jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
ZGADZAM SIĘ Nasza strona używa pliki cookies aby umożliwić wysoki standard obsługi.
Jeżeli nadal chcesz korzystać z serwisu, musisz wyrazić na to zgodę. Możesz również zmienić ustawienia dotyczące cookies.